Entré

Det kompletta branschsystemet

Entré är ett branschutvecklat moduluppbyggt affärssystem med kraftfulla funktioner som vänder sig till entreprenad- och serviceföretag. Kärnan i systemet är hanteringen av projekt med material och tid. Med Entré får du enkelt kontroll över resultaten i pågående projekt.

Entré innehåller även en kraftfull och lättanvänd servicehantering med arbetsorder, material och tidsregistrering på bland annat handdatorer. Bland övriga funktioner märks tidplanering och återkommande serviceåtaganden.